Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Bedre akutmodtagelse for ældre i Region Sjælland

Læserbrev til Sjællandske Medier:
 
Igennem længere tid er der sket en absolut højnelse af kvaliteten på akutmodtagelserne i Region Sjælland. Første skridt var at reducere antallet sygehuse med akutmodtagelser, så der kom flere læger og sygeplejersker med forskellige højtspecialiserede kompetencer til. Det var med til at redde flere liv. Næste skridt var udvikling af en række procedurer, som sikrede, at de mest livstruede patienter blev behandlet først.
 
Radikale Venstre mener, at det tredje skridt bør være at have særlig fokus på den ældre patientgruppe. Arbejdet på en akutmodtagelse sker ofte i et meget højt tempo, som kan være forvirrende for ældre patienter. Sundhedspersonalet har ligeledes ikke altid lige stor erfaring med tage sig af ældre patienter, som skal have ro omkring sig og tid til dialogen, for at deres sygdomsproblem afdækkes.
 
Derfor er det et rigtigt spor, at der altid på akutmodtagelserne er personale med særlig erfaring i behandling af ældre medicinske patienter, herunder demente. I Region Sjællands 2016 budget bliver der efter radikal aftryk, geriatrisk ekspertise (specialviden om aldersbetingede sygdomme) i akutmodtagelserne.
 
Sygeplejerskerne er ofte nøglepersoner i akutmodtagelsen. De skal have tid til at lytte og faglig indsigt i den ældre patient uden nødvendigvis at have behandling af andre alvorligt truede patienter i hovedet. Og læger med speciale i gerontologi (aldersbetingede sygdomme) skal være i vagt ved de 4 akutsygehuse. 
 
Når ældre indlægges, viser det sig, at 80% er akutte indlæggelser. Og ældre med demens vil stige markant i de kommende år. Det kræver særlig ekspertise og rolige omgivelser.
 
Radikale Venstre vil konkret arbejde for, at der indledes forsøg på 2 af regionens sygehuse med særlige afsnit for ældre medicinske patienter på akutmodtagelserne. Selvfølgelig bør opdelingen ikke være mere bastant end personalet kan arbejde på hele akutafdelingen efter behov.
 
Det vil sikre bedre kvalitet i behandlingen, bedre kommunikation med kommunerne om opfølgende pleje samt afbøde genindlæggelser.
 
Anne Møller Ronex
Regionsrådsmedlem, Radikale Venstre