Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i vælgerforeningen tirsdag den 25. april 2017 klokken 19.30 på Holbæk Kommunes administrationscenter på havnen i Holbæk (indgang fra Kanalstræde).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Behandling af valgprogram til byrådsvalget
 7. Opstilling af flere kandidater til byrådsvalget
 8. Valg af:
  a) Formand
  b) 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  c) 2 suppleanter for 1 år
  d) 1 revisor for 2 år
  e) 1 revisorsuppleant for 1 år
 9. Valg af delegerede til landsmøde og valg af delegerede til storkredsforsamling
 10. Valg af regionsrådskandidat
 11. Valg af folketingskandidat
 12. Beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater
 13. Kommunalpolitisk debat
 14. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslaget til valgprogram - punkt 6 - er under udarbejdelse og udsendes pr. mail - formentlig i påsken.

Vedr. punkt 7 vil de foreslåede kandidater blive præsenteret i en mail til medlemmerne forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen har tidligere af opstillingsmødet fået bemyndigelse til at udvide kandidatlisten, men ønsker generalforsamlingens godkendelse af de foreslåede kandidater. Bestyrelsen foreslår dog, at rækkefølgen af de godkendte ekstra kandidater til listen fastsættes af bestyrelsen efterfølgende, og bestyrelsen har i kraft af opstillingsmødets beslutning også bemyndigelse til i den kommende periode frem til valget at udvide listen yderligere, hvis der skønnes at være behov for dette.

Vedr. punkt 8 b kan det oplyses, at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Kristine Høffding (der er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Liv Skøtt), Kristian Brandrup, Ida Møller, Annie Danielsen og Vibeke Wass. Førstnævnte er ikke villig til genvalg.

På bestyrelsens vegne

Gunner Nielsen, formand
Ewalds Have 51, 4300 Holbæk, tlf. 60 35 43 68, arb. 88 42 03 46, mail: gunner@post3.tele.dk