Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Jule - Nytårshilsen til Radikale i Holbæk fra Anne i Regionsrådet

En stor del af det radikale arbejde i regionsrådet for nuværende, er at sikre sig gennemførelse af aftalerne i Budgetaftalen for 2020. Erfaringen i den nye regionsrådsperiode blev, at nogle af de radikale aftryk, specielt det at omlægge noget kirugisk aktivitet til træning ved slid på kroppens bevægeapparat ikke blev ført ud i livet. Det har intensiveret opfølgningsarbejdet på at få alle de radikale aftryk i Budget 2020 effektueret. Det er en god løftestang, med den erfaring jeg har oparbejdet, og nødvendigt i overgangen fra at være med i konstituering til at være udenfor. Men med konstant opmærksomhed og arbejde er indflydelsen lige så stor. Og samarbejdet med min radikale kollega Lars Hoppe Søe tilfører stor kvalitet, som jeg er meget glad for.


Ringstedsagen ~ eller rettere den mangelfulde undersøgelse af kvinder, henvist fra praksislæge over en periode på godt 4 år mellem 2013 og 2017, har ved meget grundig sundhedsfagligt opklaringsarbejde afdækket 10 kvinder, der har fået brystkræft, som kunne ha´ været identificeret langt tidligere. Det er disse kvinders situation, der fylder, og er ulykkelig, da egenrådighed hos en daværende overlæge ikke kan forklares med, at der altid vil kunne opstå fejl når det er mennesker der arbejder i vores sundhedsvæsen. Jeg har været informeret gennem hele forløbet, da sagen kom til politisk kendskab, og hverken politisk eller administrativt er der ønske om at dække over en dårlig sag, tværtimod. At en journalist på Jyllandsposten jagter det spor, kan kun forklares med at han selv jagter en Cavlingpris.        


Sygehusplan fra 2010 er under udførelse, men det foregår ikke uden frustration fra flere politiske kanter, når de fremmer sognerådshensyn. Radikale står fast og udmøntningen af Næstved som mindre specialsygehus med fortrinsvis ambulant aktivitet er næsten tilendebragt. Planlægningen af det samme for Roskilde er i gang, og skal været udmøntet senest i 2024, når Universitetshospitalet i Køge er færdig indflyttet med alt det højt specialiserede. Roskilde kommune har ønsket at være på forkant i muligheder for overskud af bygningsmasse, mens de valgte regionsrødder fra Roskilde står i stampe.


Etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland er begyndt her i 2019, med en stor donation fra Novo Nordisk Fonden. I vores region har vi valgt at lave en decentral model til forskel fra de øvrige regioner, hvilket Novo Fonden følger interesseret. Der skal være diabetesklinikker på alle 4 akutsygehuse, og der medfølger store millionbeløb til også at skabe bygningsmasse de steder. Den regionale enhed Steno Diabetes Center Sjælland, som skal lede klinikkerne, udvikle og forske er endvidere beliggende på Holbæk Sygehus.


Holbæk Sygehus, tør jeg godt sige, er frontløber på mange ledder blandt sygehusene i vores region.


Det var nogle korte neddyk af noget af det passerede i 2019. Tak for hilsner og samvær med flere af Jer gennem det forgangne år. Jeg skal til en 60 års fødselsdag samme dag som Nytårskuren, så der ses vi ikke.


Jeg ønsker alle et Godt Nytår 2020       Anne Møller Ronex