Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Julehilsen fra Solvej Pedersen og Emrah Tuncer

Julen står for døren, snart udrinder 10’ernes årti, og vi ser frem til et nyt årti - 20’erne.


Halvvejs inde i denne kommunalbestyrelses periode har Radikale Venstre i Holbæk fulgt det valgprogram, vi gik til til kommunalvalg på i november 2017. Et program med fokus på børn, ældre og det grønne hvor ord som minimumsnormeringer, selvstændige skoler og daginstitutioner med egen leder, økonomi og skolebestyrelser skulle gennemføres. Det var vigtigt og fik betydning i budgetforhandlingerne i efteråret 2019.


Et stærkt radikalt ønske om at finde økonomi til de mest nødvendige behov i Sportsbyen, så den kunne fungere optimalt for brugerne, og den manglende politiske interesse for at finde ud af hvad der gik galt i planlægningsfasen af Sportsbyen, blev udslagsgivende for, at Radikale Venstre ikke kunne stemme for Budget 2020 - 2023.

Budgetarbejdet viste, at Radikale Venstre kan arbejde på tværs af politiske skel, men også at vi ikke kan eller skal gå på kompromis med alt. Derfor kunne vi ikke være med, hvilket vil åbne op for andre muligheder i det politiske samarbejde fremadrettet.

Nu og her er vi eksempelvis i gang med sammen med borgmesteren at finde ud af, om vi i fællesskab kan finde frem til at få gennemført en undersøgelse af, hvad der blev lovet eller ej i opstarten af samarbejdet omkring Sportsbyen.

Arbejdet i og omkring Havnegruppen i Holbæk, ansættelse af en ny direktør, børne- og ældreområdet, bosætningsmøderne i alle lokalområder, Naturskolen, møder med følgegruppen og bestyrelsen, kultur og fritid samt meget andet gør, at KB-medlemmerne i snit bruger 2 - 3 aftener om ugen til politik. Herudover kommer mange timers læsning af dagsordener, notater og nye politiske tiltag, så man keder sig ikke som politiker.

At være kommunalbestyrelsesmedlem og konstitueret formand for gruppen er virkelig tidskrævende for en kommunalpolitiker, hvilket blev ganske synligt under Emrah’s barselsorlov. I snit bruges 25 - 30 timer ugentligt, når blot de mest krævende opgaver og møder skal passes til fulde. Det er ikke synligt udefra, men midt orkanens øje kan det være ganske krævende.

Opgaverne blev ikke mindre i løbet af 2019, da det tredje radikale KB-medlem meldte sig ud og senere indmeldte sig i Socialdemokratiet. Dog er det politiske samarbejde blevet bedre siden da, uenighederne er væk og den radikale politik gennemføres (større fokus på forebyggende indsatser, investeringer i folkeskolen, borgerforslag, KB-møder i lokalområderne, synligere SSP-indsats mm.)

Det er vigtigt fortsat at bevare fokus på vores Valgprogram fra 2017 også frem mod det kommende valg i 2021. Det er grundpillerne, såvel som et tæt politisk samarbejde med vores bagland og de øvrige partier i kommunalbestyrelsen.

2020 vil blive et år, hvor undersøgelsen af Holbæk Sportsby gennemføres, arbejdet med Holbæk Have påbegyndes, bosætningsområder udenfor udvælges og hvor vi går mere aktivt igang med forarbejdet til Kommunalvalget 2021.

I ønske alle en glædelig jul og et godt nytår

Emrah og Solvej