Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Kathrine Olldag: Den største strukturreform siden kommunesammenlægningerne i 2007 er på vej.

UDLIGNING UDLIGNING UDLIGNING


Den største strukturreform siden kommunesammenlægningerne i 2007 er på vej. Kommunerne har råbt op i flere år, at den nuværende udligningsordning ikke fungerer – og de har ret. Kommunernes Landsforening har for længst meldt pas. De synes ikke det er deres opgave – og de har de også ret i.

Tilbage står flaskehalsen og peger på Folketinget, og dermed også på mig som kommunalordfører og resten af folketingsgruppen.


I ved måske, at udligning har været en mærkesag for mig i flere år, så jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en fornøjelse at være forhandler, lægge linjen og sidde med ved bordet.


For RV er det meget vigtigt, at vi får en bred aftale hen over midten. I skrivende stund ved jeg helt ærligt ikke om det lykkedes. I kan selv læse i pressen, at historierne indtil videre handler langt mere om proces end om indhold, så det vil være lidt af et mirakel, hvis aftalen landes inden midt marts, som regeringen har sagt.


I får lige her en lille smagsprøve på, hvordan det lyder i Danmarks førende økonomipolitiske magasin NB Økonomi. Det er nok den mest præcise beskrivelse af opgaven, jeg endnu har læst:


Efter hvad der oplyses til NB-Økonomi, er der umiddelbart en god forståelse mellem ordførerne i rød blok, men det er værd at lægge mærke til, at De Radikales leder Morten Østergaard både ved de første forhandlinger og senere har understreget vigtigheden af et bredt forlig.


Udover at ønsket om de brede forlig er et kerne-DNA hos De Radikale, så er der også en intern taktisk overvejelse bag ønsket.


I den radikale folketingsgruppe er der stærke interesser for både de nordsjællandske kommuner samt land- yderkommunerne.


De nordsjællandske kommuner er stærkt repræsenteret hos ikke mindst politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen, retsordfører og medlem af byrådet i Fredensborg Kristian Heegaard samt delvist Martin Lidegaard, der er valgt i Allerød og Rudersdal, og som i sin seneste bog har argumenteret kraftigt for, at kommunal udligning kræver en aftale hen over midten.


Yderkommunerne er imidlertid også stærkt repræsenteret. Udover partiets folketingsmedlemmer fra provinsen, så er det især af partiets kommunalordfører, Kathrine Olldag, der er valgt i tre af de fattigste kredse; Vordingborg, Holbæk samt Ringsted.


Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Kathrine Olldag meget tidligt i processen må have fået partitoppens opbakning til markante udmeldinger, da hun i partiets officielle nyhedsbrev krævede hovedstadsudligningen nedlagt og hjælp til de fattige kommuner i provinsen.


Derfor kan regeringen ikke smide Venstre ud af forhandlingerne, medmindre De Radikale har købt ind på den præmis, at Venstre stiller urimelige krav. Men netop Venstres krav om få indsigt i substansen af regeringens reform er på ingen måde fremmed for De Radikale.


I den sammenhæng er det værd at bemærke, at den radikale kommunalordfører generelt får anerkendelse blandt eksperter og interessenter for at have ydet en stor indsats for at forstå substansen, hvilket er relativt få politikere forundt.


Samlet synes det derfor givet, at De Radikale står nærmere på Venstre end på regeringen, så længe striden går på hvilken grad af detaljeret information, forhandlerne skal have, før de reelle forhandlinger kan gå igang.


Endelig ville en radikal accept af en afskalning af Venstre passe meget dårligt med de stadig varmere relationer mellem den nye Venstreledelse og De Radikale, som senest har medført markante udtalelser fra partiformand Morten Østergaard.


Men nu til indholdet. For vores vedkommende i de fleste kommuner på Sjælland kan vi være godt tilfredse med udspillet. Vi får mange ekstra hårdt tiltrængte millioner til bedre velfærd. Helt konkret er det 105 mio ekstra til Holbæk Kommune.

Med de ekstra millioner får vi nu måske råd til to-lærerordninger i skolen, flere pædagoger eller bedre ældrepleje? Jeg er sikker på, at mange borgmestre ikke kan lade være med at formulere deres ønskelister. Og jeg vil gerne foreslå, at I som lokalforening i denne valgtid også formulerer og ikke mindst kommunikerer jeres ønsker ;-)


På den store klinge er det også vigtigt for mig at sige, at det forekommer meget absurd at forestille sig, at vi på Christiansborg kan sidde og lave den ene velfærdsreform, ydelsesreform og socialreform efter den anden, uden samtidig at sørge for, at det yderste geled – kommunerne – har ressourcerne til at løfte opgaven.

Det svarer til at beordre bataljonen til angreb på fronten, uden at forsyne dem med ammunition, tørre sokker og varm suppe.

Eller til at bygge et hus, og gå meget mere op i sofaen og gardinernes farve end i kloakering og fundament.


Vi har i alt for lang tid forsømt vores pligt til også at lave en udligningsreform, og vi har et næsten magisk vindue til at komme i mål med det nu. Det vil være noget nær en katastrofe, hvis det ikke lykkedes at få lagt fundament under kommunernes økonomi.


Med venlig hilsen


Kathrine Olldag


Medlem af Folketinget (RV) - Christiansborg, 1240 København K