Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Medicinråd (læserbrev til Sjællandske Medier af Anne Møller Ronex)

Er det rimeligt, at det kan koste 500.000 kr. om året for at give en ny medicin til én patient? Det spørgsmål kan der ikke svares ensidigt på. I nogle tilfælde vil svaret være et klart: Ja! I andre tilfælde vil det være et lige så klart: Nej!

Problemet er, hvordan finder man ud af, hvornår man skal anvende den nye og kostbare medicin og hvornår ikke?

Folketingspolitikerne viste i sidste valgkamp, at de ikke turde røre ved det problem med en ildtang af frygt for, at vælgerne ville straffe dem, hvis man ikke bare sagde god for alt det nye.

Men hvorfor dog ikke bare sige, at der skal være fri adgang til at anvende de nye produkter? Menneskeliv kan ikke gøres op i penge! Det er rigtigt, men ikke desto mindre har regionerne begrænsede midler, som man skal prioritere opgaverne efter. Vi har set, at store udgifter til ny medicin har ført til afskedigelse af sygeplejersker i alle regioner. Altså får mange patienter en dårligere pleje, hvis man ukritisk bruger løs af de kostbare produkter.

Man kan f.eks. med rette stille det spørgsmål: Hvad er bedst for en ældre døende patient: At få medicin, som måske kan forlænge vedkommendes liv med nogle måneder, eller modtage den bedst tænkelige pleje i den sidste tid?

En befolkningsundersøgelse, foretaget af Epinion viser at 61 % af danskerne bakker op om behovet for at prioritere.

I andre lande som f.eks. Norge og England har man sat en gruppe af kompetence sundhedsfaglige personer til at vurdere de nye medicinske produkter og anbefale, hvilke der absolut bør anvendes og hvilke det ikke er så relevant at tilbyde patienterne. Det samme foreslår Danske Regioner nu i form af nedsættelse af et medicinråd, der skal have til opgave et vurdere de nye medicinske produkter.

Nedsættelse af et medicinråd er altså ikke et nej til ny medicin. Det er tværtimod et middel til at anvende den nye medicin, hvor den kommer bedst til gavn. Samtidig sikrer man, at der fortsat er midler til rådighed for al mulig anden behandling og pleje på sygehusene.

Anne Møller Ronex, regionsmedlem (RV).