Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nedslag i Region Sjællands journal Sundhed Af Kathrine Olldag, radikal folketingskandidat, og Lars Hoppe Søe og Anne Møller Ronex, radikale regionsrådsmedlemmer

Forstærket sundhedsindsats – radikale siger ja tak


Men i Radikale Venstre mener vi ikke, løsningen er at nedlægge regionerne og rykke beslutningerne endnu længere væk fra de mennesker, der bliver ramt af dem. Vi ønsker reel regional medbestemmelse. Det får vi ikke ved at centralisere de politiske beslutninger til Folketingets sundhedsudvalg, og i øvrigt overlade styringen til embedsmænd.


Vi tror ikke på, at vi får bedre sundhed ved at fjerne det demokratiske lag fra regionerne og lægge dem i hænderne på embedsmænd. Vi tror på det lange seje træk, og på at arbejde stædigt og vedholdende med de reelle sundhedsproblemer vi har – og demokratisk valgte regionspolitikerne er altså ikke et af de problemer.


Region Sjælland og deres medarbejdere har brug for arbejdsro til at få sygehusplanen på plads, opbygge enkle behandlingsmuligheder tættere på borgerne, få sundhedsplatformen til at fungere, få større kvalitet i psykiatrien, fyret op under forebyggelsen, rettet op på statistikkerne i sundhedsprofilen og skabe balance i regionens økonomi.

Så her kommer nogle radikale nedslag i Region Sjællands egen journal.


Mangel på specialområder og på læger.

I Region Sjælland sender vi rigtigt mange patienter til Region Hovedstaden, fordi vi ikke har specialiseringer nok på vores sygehuse. Det er et stort problem, både for patienten, der skal rejse endnu længere, og ofte ”bliver tabt mellem stolene”, men også for regionens økonomi, som lider under, at vi må sende så mange patienter over til naboregionen. Det er nemlig rigtigt dyrt.

Og så er det stadig svært at få praktiserende læger ud til yderområderne i vores region.

Begge dele peger både på, at vi ikke uddanner nok læger, og at de læger vi har, pga. deres arbejdsvilkår hellere vil arbejde alle mulige andre steder. Begge dele kan vi heldigvis gøre noget ved, men det er et langt sejt træk. Og kræver også mod til at nytænke hvordan vi anvender lægeressourcerne bedst. I Radikale Venstres sundhedsudspil vil vi bl.a. uddanne flere læger.

Ulighed i sundhed er stadig et problem

Det er i flere omgange bevist, at lavtuddannede ikke lever ligeså længe som højtuddannede. Ligeledes er det svært for borgere, som oveni sygdom også har sociale eller psykiske problemer, at navigere i systemet. De føler ofte, det er uoverskueligt at passe på sig selv under et sygdomsforløb.

Denne gruppe bliver ofte genindlagt, og ofte pga. fejlmedicinering. Og det tærer ikke kun på patienternes livskvalitet, men også både på regionens og hjemkommunens økonomi. Derfor kæmper vi så indædt i Radikale Venstre for bedre forebyggelse og opfølgning ude i kommunerne. Her er et område, hvor vi virkelig ville kunne vende kurven for de tunge statistikker, vi har i vores region, og give rigtigt mange mennesker en bedre livskvalitet.


Lægerne behandler allerede borgere med kroniske sygdomme

Men det går alligevel bedre på mange områder. Og et af dem er behandlingen hos egen læge, af borgere med kroniske sygdomme. Regeringens sundhedsudspil sparker en åben dør ind, for ude i lægehusene blandt de praktiserende læger behandler de allerede i dag disse patienter og hjælper dem med at få den rigtige medicin. Det kræver et lidt større lægehus, og så kræver det også, at borgere med et kronisk sygdomsbillede ikke har alt for komplekse problemstillinger. For ofte har borgere med en kronisk sygdom ikke blot én kronisk sygdom, men mange. Og mennesker med mange kroniske sygdomme skal under alle omstændigheder behandles af en specialist på sygehuset, fordi deres behandling er langt mere kompleks. Et nyere tiltag i Region Sjælland er det fælles medicinske ambulatorium, også kaldet ”samme dag under samme tag”, hvor konsultationer samles og klares på én dag, og hvor specialisterne har en fælles opgave i en samlet plan, sammen med patienten. 


Aktiv patientstøtte virker


I Region Sjælland er vi i gang med projekt ”Aktiv Patientstøtte” som er en håndholdt indsats helt tæt på de mest udsatte borgere i den sydlige del af regionen. Her får borgerne en professionel ven i et støtteforløb, som er tilpasset deres ønsker og behov. Specialuddannede sygeplejersker rådgiver dem, og de styrkes i at mestre et liv med sygdom, ligesom de lærer at navigere i sundhedssystemet. Støtteforløbet baserer sig på en helhedsorienteret tilgang. Den nære og personlige relation mellem borger og sygeplejerske bliver vægtet højt.

Desværre stopper projektet ved udgangen af 2019, på trods af de enormt gode resultater, projektet har vist. Radikale arbejder på, at ”Aktiv Patientstøtte” skal være en fast indsats, og udbredes til hele regionen.

I Radikale Venstre mener vi, at denne nære håndholdte metode er den bedste vej frem, når uligheden i sundhed skal knækkes. Derfor er det en del af vores eget sundhedsudspil, og et af de krav, som vi går til forhandlingerne med, uanset regeringens farve.