Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev april 2016

Ny folketingskandidat er valgt

På generalforsamlingen torsdag aften valgte Holbæk Radikale Vælgerforening en ny folketingskandidat - nemlig Emrah Tuncer, som vi i forvejen kender som byrådsmedlem.
 
Med valget af Emrah Tuncer er der lagt op til, at han bliver nomineret kandidat i to kredse, nemlig også i Kalundborg-kredsen, hvor han var nomineret ved sidste folketingsvalg. Dermed er han øverst på stemmesedlen for de radikale i hele Nordvestsjælland ved næste valg.
 
Vi fik også sagt pænt tak for indsatsen til vores hidtidige kandidat, Rasmus Helveg Petersen, der har valgt at trække sig ud af politik.
 
På generalforsamlingen valgtes Lone Ottosen, Holbæk, som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Kristine Høffding, der hellere ville nøjes med en plads som suppleant.
 

 

Valgprogram til byrådsvalget

Der arbejdes intenst i bestyrelsen og i diverse udvalg med at forberede næste byrådsvalg i 2017, og det blev oplyst på generalforsamlingen, at der er planlagt et opstillingsmøde torsdag den 29. september i år - altså mere end et år før valget.

Bestyrelsen er så småt i gang med at finde frem til kandidater, der vil stå på listen til byrådsvalget, men vi er meget interesserede i input fra medlemmerne. Er du evt. selv interesseret, skal du ikke holde dig tilbage - men meld din interesse til formanden eller til et af vores byrådsmedlemmer. Hvis du har en god ide til, hvem vi bør stille op, er vi også meget interesserede i at modtage et praj …

Grundlaget for valget af byrådskandidater er selvfølgelig, hvad vi skal gå til valg på - og derfor er der også sat et arbejde i gang i et valgprogramudvalg for at få formuleret et program - og for at få skabt et godt grundlag for valgkampen.

Udvalget holder møde mandag den 25. april kl. 19.30 på administrationscentret på havnen i Holbæk og igen mandag den 23. maj kl. 19.30 samme sted.

For at få så god inspiration som mulig og for at sikre medlemsopbakning er der tale om åbne møder, hvor alle medlemmer kan deltage. Tovholder i udvalget er Kristian Brandrup, og han beder om, at evt. interesserede på forhånd melder til ham, hvis de har tænkt sig at deltage, så han kan få et overblik over, hvor mange der evt. kan forventes at dukke op.

For at sikre den bedst mulige forberedelse er her vedhæftet både et dokument, som indeholder en uddybende forklaring om udvalgte emner, der har været relevante i denne byrådsperiode, samt et dokument, som indeholder en mere overfladisk forklaring på de samme udvalgte emner. Begge er i PDF-format.

Planlægger du at deltage i valgprogram-møderne, kan du med fordel orientere dig i dokumenterne, så du har en grundlæggende idé om, hvad der er sket i denne byrådsperiode.

På de to møder vil vi med udgangspunkt i dokumenterne diskutere, hvilke politiske ’knaster’, der har været i denne valgperiode mellem partierne, samt hvilke særlige radikale fingeraftryk, der har været.

Desuden kigger vi fremad mod den kommende valgkamp og diskuterer, hvilken politik Radikale Venstre generelt skal gå til valg på, og vi forsøger at snævre os ind på, hvilke mærkesager vi skal lægge os fast på. På den måde skal de to møder ses som de første spæde skridt i retning af et endeligt partiprogram, og vi skal således ikke skrive et færdigt program på møderne. Det er mere tænkt som indledende brainstorm-møder, og derfor hilses alle input velkomne.

Hvad enten man påtænker at være kandidat i den kommende kommunalvalgkamp eller ’blot’ er et interesseret medlem, der gerne vil have indflydelse på det radikale valgprogram, er man mere end velkommen til at møde op.

Sidder man inde med guldkorn, som ville være relevante for Radikale Venstre at gå til valg på, men er forhindret i at deltage i de to møder, er man meget velkommen til at melde ind med sine tanker og idéer på mail til kristianbrandrup@hotmail.com eller ringe til en snak på 23 67 50 23.

Venlig hilsen
 
Gunner Nielsen
 
formand, Holbæk Radikale Vælgerforening
gunner@post3.tele.dk, 59 44 18 76, mob. 60 35 43 68