Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev december 2015

Kære medlem.
 
Jeg har i dag (14. december 2015) fået meddelelse fra Rasmus Helveg Petersen om, at han stopper som vores folketingskandidat. Han ønsker at forlade politik - og skal nu videre med sit liv, efter at han i en periode efter valget har været indkaldt som barselsvikar for Zenia Stampe, der som bekendt løb med det ene radikale mandat i Sjællands Storkreds. Egentlig skulle han være vikar for hende frem til 1. februar, men han stopper med årets udgang, og den sidste måned af orloven dækkes så ind af næste suppleant, der er Emrah Tuncer fra Holbæk, som er kandidat i Kalundborg-kredsen. Han fortsætter i øvrigt i et par måneder ekstra som folketingsmedlem, fordi Zenia vælger at forlænge sin orlov.
 
Rasmus meddeler samtidig, at han har været uhyre glad for at være vores kandidat i Holbæk-kredsen, som han altid har følt noget særligt for.
 
Jeg har selvfølgelig beklaget hans beslutning, men samtidig udtrykt forståelse for, at han er i en situation, hvor det kan være nødvendigt at træffe den slags valg. Jeg synes, vi har haft stor glæde af at have Rasmus som kandidat. Han kom til, da vores forrige kandidat, Ole Glahn, efter valget i 2007, hvor han ikke blev genvalgt til Folketinget, valgte at trække sig tilbage, og Rasmus blev så valgt ind i Folketinget i 2011, men opnåede altså desværre ikke genvalg, da vi i juni igen skulle sammensætte Folketinget.
 
Med dagens meddelelse - som formentlig vil blive omtalt i Nordvestnyt i morgen - er Holbæk Radikale Vælgerforening bragt i en situation, hvor vi altså på ny skal ud at finde en ny folketingskandidat, og den situation vil bestyrelsen drøfte på sit ordinære møde i januar. Vi har for øjeblikket ingen hast - for der er jo ikke umiddelbart udsigt til folketingsvalg i nær fremtid - men det vil selvfølgelig være rart, hvis vi kan vælge ny folketingskandidat, når vi holder generalforsamling til foråret. Det er dog ikke afgørende, at situationen er afklaret på det tidspunkt - vi kan jo altid foretage et valg på en ekstraordinær generalforsamling, hvis det passer os bedre, eller hvis situationen kræver det.
 
Rasmus Helveg Petersen er på en måde en "født" politiker - han er jo ud af Helveg-familien - og har vist store evner som både folketingspolitiker og minister. Nu skal han så tilbage til et ikke-partipolitisk virke, som han også havde, før han blev politiker. Han er jo uddannet journalist og har i modsætning til mange andre Christiansborg-politikere altså erfaringer fra erhvervslivet og organisationsverdenen at trække på. Nu skal han udbygge dem - og så kan vi jo håbe, at han på et senere tidspunkt igen kan få mulighed for at varetage det for ham helt naturlige hverv som politiker.
 
Venlig hilsen - og god jul!
 
Gunner Nielsen
formand, Holbæk Radikale Vælgerforening
gunner@post3.tele.dk, 59 44 18 76, mob. 60 35 43 68