Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev januar 2018

Kære medlem!

 

Det nye år er så småt gået i gang foreningsmæssigt. Tidligere i januar havde vi et velbesøgt medlemsmøde, hvor medlemmerne fik lejlighed til at hilse på og lytte til de tre medlemmer, vi har i det, der nu hedder Holbæk Kommunalbestyrelse. Her redegjorde byrådsgruppen, som den jo hed på det tidspunkt, for holdningen til kommunens nye styrelsesvedtægt, hvor spørgsmålet om udgifterne til vederlag til udvalgsformænd og øvrige folkevalgte betød, at den radikale gruppe stemte nej til forslaget, som jo alligevel blev vedtaget af det nye flertal. Synspunktet var, at det er underligt som første embedshandling for et nyt flertal, der oven i købet har givet sin egen indsats overskriften ”Mere velfærd”, at hæve betalingen til de folkevalgte - et beløb, der indgår i servicerammen, og som dermed i realiteten tages fra kommunens egentlige kerneopgaver, som f.eks. velfærdstiltag. Flertallet trak ganske vist det oprindelige forslag om stigning i vederlagene til udvalgsformænd, men i kraft af udvidelse af antallet af sådanne bliver der alligevel tale om en betragtelig samlet stigning i udgifterne til de folkevalgte.

 

Derudover har vælgerforeningens aktivitetsudvalg som vanligt gennemført en hyggelig nytårskur på Sidesporet i Holbæk, hvor der også var pæn deltagelse af medlemmer. Her blev den særlige Karl Skytte-pris givet videre fra Kristian Brandrup til regionsrådsmedlem Anne Møller Ronex.

 

Gruppen af byrådskandidater har også været samlet - bl.a. for at fortsætte bestyrelsens evaluering af byrådsvalget i november - og mange vigtige pointer blev skrevet ned til brug for den kommende valgkamp til Holbæk Kommunalbestyrelse i 2021. F.eks. er der lagt op til, at vi også til næste valg skal være i gang i god tid med at udforme et valgprogram, og vi skal også vælge i hvert fald de første kandidater på listen godt et års tid før valget.

 

Bestyrelsen har også holdt møde og lavet de første forberedelser af årets generalforsamling, der er fastlagt til torsdag den 19. april kl. 19.30 på kommunens administrationscenter på havnen i Holbæk. Der vil senere blive udsendt egentlig indkaldelse til generalforsamlingen. Her er der lagt op til en del udskiftninger i bestyrelsen, idet flere af de medlemmer, der er på valg, har tilkendegivet, at de gerne vil overlade pladsen til eksempelvis en af de byrådskandidater, der ikke opnåede valg. De tre valgte deltager i forvejen i bestyrelsens møder uden stemmeret. Vi skal også vælge ny formand for vælgerforeningen. Jeg bekendtgjorde, at jeg ønsker at overlade det til en anden at lede vælgerforeningen nu, hvor en ny valgperiode for kommunalbestyrelsen er i gang, og bestyrelsen besluttede at foreslå generalforsamlingen at vælge Henrik Mosbæk til ny formand. Henrik var jo indtil nytår byrådsmedlem, men blev ikke genvalgt - og han vil kunne være en god sparringspartner for byrådsgruppen i den kommende periode.

 

På bestyrelsesmødet blev det også oplyst, at årets Isefjordsstævne desværre må aflyses. Arrangørerne har været engageret i valgkampen, og forberedelserne er derfor kommet for sent i gang.

 

Gunner Nielsen

formand for Holbæk Radikale Vælgerforening

Ewalds Have 51, 4300 Holbæk, tlf. 60 35 43 68, gunner@post3.tele.dk