Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev maj 2016

Nu gælder det opstilling til byrådet

Vælgerforeningen er i gang med at forberede indsatsen op til valget til Holbæk Byråd i november 2017, og bestyrelsen har besluttet, at vi skal holde opstillingsmøde allerede i slutningen af september, så det er med andre ord nu, de medlemmer, der er interesserede i at blive kandidater til byrådsvalget, skal melde sig.

Planen er, at vi på opstillingsmødet, der holdes torsdag den 29. september (bare rolig, der kommer en officiel indkaldelse senere), skal foretage opstilling af en i princippet færdig kandidatliste. Men det er samtidig bestyrelsens indstilling, at vi på mødet skal vedtage at holde listen åben for evt. ekstra kandidater, som endnu ikke på opstillingsmødetidspunktet har besluttet sig for at stille op, idet disse så blot må finde sig i, at de bliver placeret sidst på listen. Det vil ikke få stor praktisk betydning, idet vi jo lægger op til, at der som vanligt skal være sideordnet opstilling - hvilket betyder, at det alene er de personlige stemmer, der afgør, hvilke af kandidaterne der får de mandater, partiet opnår ved valget.

Forud for opstillingsmødet vil der blive udsendt - formentlig i forbindelse med indkaldelsen - en oversigt over de opstillede kandidater, der vil blive bedt om at lave korte beskrivelser af sig selv og af evt. politiske "statements". Det vil kandidaterne blive nærmere orienteret om - herunder frist for indsendelse.

Der er allerede en del, der har meldt sig som interesserede kandidater - herunder de to nuværende byrådsmedlemmer, Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk - så der er en forventning i bestyrelsen om, at vi kan præstere en stærk liste til valget, hvor vi jo regner med, at vi følger trenden fra sidste valg: En fordobling af mandattallet. Sidst gik vi fra et til to mandater - så næste gang må det blive fra to til fire! Vi var tæt på tre ved sidste valg, så det er ikke et urealistisk mål.

Og hvad skal du så gøre, hvis du er interesseret eller måske interesseret? Du skal tage kontakt til undertegnede - så kan vi snakke om, hvad der kræves, og hvad der forventes - og du kan også få svar på en række praktiske spørgsmål.

Men vi er også interesseret i gode ideer til nye kandidater. Så hvis du har lyst til at foreslå en anden end dig selv - evt. også én, som måske ikke er medlem af partiet (endnu) - skal du også lige give et praj. Så tager vi forslagene med i de videre bestræbelser på at skabe en rigtig god kandidatliste til valget i november 2017.

Men der er mere at berette: Som medlem har du også mulighed for at deltage i vores gadeaktion, når der er halløj i Ahlgade ved aftensalg m.v.

fredag den 3. juni,

hvor vi for første gang tager den campingvogn, vælgerforeningen har investeret i, i brug til politisk markering.

Vi vil fra vælgerforeningen vise ansigt ved dette arrangement, og det primære formål er at forsøge at få engageret mulige nye medlemmer i forberedelsen af byrådsvalget - måske endda som kandidater, jf. foregående side.

Vil du gerne være med til at stå i vores "bod", kan du give besked på forhånd til Ida Møller - tlf. 28 93 98 13, idapeter@vip.cybercity.dk - eller du kan møde op sidst på eftermiddagen eller i løbet af aftenen, hvor vi står klar.

Og så har bestyrelsen jo også konstitueret sig efter generalforsamlingen for nylig. Det betød

genvalg til alle posterne

- hvilket vil sige, at Lars Friis fortsat er næstformand, Annie B. Danielsen fortsat er kasserer, og Vibeke Wass fortsat er sekretær - dog er der til sidstnævnte post valgt en supplerende sekretær, Esben Frederiksen.

Posterne er skrevet ind på hjemmesiden. Et af medlemmerne, Liv Skøtt, har valgt at trække sig ud af bestyrelsen, så hun er erstattet som medlem af førstesuppleanten, Kristine Høffding.

Endelig er der grund til at minde om arrangementet i Ringsted den 18. maj, hvor du kan møde

Morten Østergaard og Svend Thorhauge

- de vil på vandrerhjemmet fra kl. 19.00 invitere til at tage del i samtalen om, hvordan Radikale Venstre igen kan sætte retningen for Danmark.

Og søndag den 29. maj er der

årsmøde i storkredsforsamlingen

- i Regionshuset i Sorø kl. 13.00 - hvor alle medlemmer kan deltage. Vi har valgt ni delegerede fra Holbæk-foreningen, som er forpligtet til at komme - og de har stemmeret. Men alle medlemmer er velkomne til at deltage i mødet.