Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev maj 2017

Syv ekstra kandidater er opstillet
På generalforsamlingen 25. april blev der opstillet syv kandidater mere til byrådsvalget, og bestyrelsen arbejder på, at listen evt. kan udvides yderligere inden valget.
De nyopstillede kandidater, hvis rækkefølge på listen bestemmes af bestyrelsen, er (i alfabetisk rækkefølge):
  • Hussain Fahem Aziz Hafedi, Holbæk
  • Ida Møller, Hagested
  • Stine Ravn Nielsen, Gislinge
  • Klaus Oldrup, Holbæk
  • Jarl Falk Sabroe, Tuse
  • Jimmi Salkvist, Regstrup
  • Tobias Wass Aastrand, Vipperød
 
Opstillingsmødet i september sidste år lavede en liste på 10 kandidater, men en af dem - Nancy Maati, Tuse Næs - har desværre måttet trække sig af personlige grunde, så nu ser den øverste del af kandidatlisten således ud: 1. Emrah Tuncer, Holbæk, 2. Henrik Mosbæk, Holbæk, 3. Solvej Pedersen, St. Merløse, 4. Casper Larsen, Skamstrup, 5. Anja Stiil, Tølløse, 6. Jasper Viltoft, Holbæk, 7. Josefine Røgilds Pedersen, Holbæk, 8. Lars Friis, Holbæk, 9. Maria Jeyannanthan, Hagested.
 
Det valgprogram, kandidaterne skal kæmpe for, blev i øvrigt vedtaget uden debat - men forud var også gået rigtig mange møder for interesserede, hvor hver eneste sætning har været vendt flere gange …
 
Et enkelt nyvalg til bestyrelsen
Der var som vanligt flest genvalg på generalforsamlingen. Gunner Nielsen genvalgtes til formand, og Emrah Tuncer genvalgtes til folketingskandidat. Men til bestyrelsen var der dog et enkelt nyvalg: Dina Bergstrøm, Holbæk, valgtes i stedet for Kristine Høffding, Holbæk, der ikke ønskede genvalg. Genvalgt blev de øvrige på valg: Kristian Brandrup, Ida Møller, Annie Danielsen og Vibeke Wass.
 
Og der var også nyvalg til suppleantposterne. 1. suppleant blev Kristian Lind, Holbæk, og 2. suppleant blev Jarl Sabroe, Tuse.
 
Bestyrelsen konstituerer sig på et møde 18. maj - her ventes det, at rækkefølgen på de syv nye kandidater også bliver fastlagt.
 
Kritik af styringen af kommunen
Der var i formandsberetningen på generalforsamlingen stærk kritik af styringen af Holbæk Kommune.
 
Gunner Nielsen konstaterede, at der er brug for en stærk politisk styring af kommunen, så vi undgår flere ubehagelige overraskelser, og det er også nødvendigt, at de mange ansatte i kommunen kan blive betryggede i deres stillinger, så kvaliteten af arbejdet - og dermed de kommunale kerneydelser - kan blive højnet.
 
Han udtrykte optimisme med hensyn til en udvidelse af byrådsgruppen til fire ved valget i november.
 
- Byrådsgruppen har gjort det godt, og Emrah har som udvalgsformand stået for en lang række initiativer og har i øvrigt formidlet et bredt samarbejde i sit udvalg, sagde han.
 
- Den evne til at formidle samarbejde kan der blive ekstra god brug for i den nye valgperiode, for som det har udviklet sig med det siddende byråd, er det så som så med samarbejdet. Den oprindelige konstitueringskonstellation, som stod bag valget af Søren Kjærsgaard som borgmester, er reelt opløst i dag, og det må konstateres, at det i hvert fald ikke er lykkedes for Søren Kjærsgaard at stå som formidler af et bredt samarbejde, sagde Gunner Nielsen.
 
- Det er bl.a. derfor, vi nu stiller Emrah til rådighed som borgmesterkandidat, for han har de kvaliteter, der skal til for at skabe det fornødne samarbejde - og samtidig er der brug for en markant person til at stå i spidsen for ledelsen af kommunen, så den kan blive styret bedre. Det kan i hvert fald konstateres, at der har manglet styring i ubehagelig grad - så den ene hovsa-besparelse efter den anden er blevet præsenteret for de undrende borgere.
 
Radikal Ungdom under stiftelse
Radikal Ungdom er igen på vej til at have en aktiv afdeling i Holbæk. Her i foråret er der holdt et møde, hvor landsformand Victor Boysen deltog sammen med folketingsmedlem (og tidligere RU-formand) Zenia Stampe - og efter dette arbejdes der videre frem mod en egentlig stiftelse af en lokalforening - hvor det formentlig bliver Hussain Hafedi, der bliver frontfigur.
 
Morten Østergaard som grundlovstaler
Årets grundlovsmøde bliver selvfølgelig holdt den 5. juni - der i år også er 2. pinsedag - og det bliver allerede kl. 10.00, mødet starter. Det holdes hos regionsrådsmedlem Anne Møller Ronex, Falkevej 4, Holbæk - og årets grundlovstaler bliver partiets leder, Morten Østergaard.
 
Der kommer invitation ud senere - men reservér datoen!
 
Vil du støtte den radikale byrådsvalgkamp økonomisk?
Så indbetal bidrag på vælgerforeningens konto: 9570 11534236