Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev maj 2018

Ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeningen
Torsdag 21.juni kl. 19.30 på Administrationscentret, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
 
Holbæk Radikale Vælgerforening holder ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge den næste folketingskandidat.
 
Program for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Indledning ved formanden
  3. Valg af folketingskandidat:
    a. Præsentation af kandidater med efterfølgende spørgsmål fra medlemmerne
    b. Afstemning blandt de fremmødte medlemmer
    c. Resultat af afstemning og gratulation/offentliggørelse af Holbæk kredsens nye folketingskandidat
  4. Eventuelt
 
Adgang til og stemmeret på den ekstraordinære generalforsamlinger har alle, der er medlem af vælgerforeningen, og som har betalt kontingentet rettidigt.
Nye medlemmer har stemmeret efter 14 dages betalt medlemskab.
Man kan melde sin ind i Radikale Venstre via dette link https://www.radikale.dk/bliv/medlem
 
Torsdag 14.juni kl. 19.00 på Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk vil vi invitere alle kandidater til at præsentere sig med et 5 minutters oplæg for bestyrelsen + interesserede medlemmer. Herefter vil vi sige tak for i aften til kandidaterne, og efterfølgende på bestyrelsesmødet udpege de kandidater, som vi vil indstille til generalforsamlingen.
 
På bestyrelsens vegne
Henrik Mosbæk
Formand