Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev marts 2015

Holbæk Radikale Vælgerforening
 
Indkaldelse til generalforsamling
 
Holbæk Radikale Vælgerforening holder sin ordinære generalforsamling torsdag den 14. april 2016 kl. 19.00 på administrationscentret på havnen i Holbæk (indgang fra Kanalstræde).
 
Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af:  
  a) Formand
  b) 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Esben Frederiksen, Lars Friis, Kristine Høffding, Bo Verland og Klaus Oldrup)
  c) 2 suppleanter for 1 år (på valg er Bo Bremer)
  d) 1 revisor for 2 år (på valg er Steen Nielsen)
  e) 1 revisorsuppleant for 1 år (på valg er Else Vig Jensen)
 7. Valg af delegerede til landsmøde og valg af delegerede til storkredsforsamling
 8. Valg af regionsrådskandidat
 9. Valg af folketingskandidat
 10. Beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater
 11. Kommunalpolitisk debat
 12. Eventuelt
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Under punkt 9 bliver der lejlighed til at sige tak for indsatsen til Rasmus Helveg Petersen, der ikke har ønsket at fortsætte som folketingskandidat.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Men inden generalforsamlingen holder vælgerforeningen endnu et
 
medlemsmøde - om ny kommunal vision
 
Medlemsmødet holdes på administrationscentret på havnen i Holbæk (indgang fra Kanalstræde) torsdag den 31. marts kl. 19.30.
 
Holbæk Byråd er i gang med at skabe en ny vision for Holbæk Kommune. Det foregår på de såkaldte temamøder i perioden fra februar og frem til juni 2016, hvor en ny vision skal fremlægges som forslag i byrådet.
 
Derfor tænker vi som radikale byrådsmedlemmer, at det er rettidig omhu at invitere vores partimedlemmer til at bidrage med tanker og holdninger til en ny vision for Holbæk Kommune.
 
Hvad handler sådan en vision så om? Jo, det er de overordnede sigtelinjer, som byrådet i sine strategier på de politiske kerneområder skal navigere efter. Det gælder altså pasningstilbud til børn, folkeskolen og fri/privatskoler, ungdomsområdet og uddannelser, kultur- og fritidsområdet, by- og landplanlægning, miljø og veje, det sociale område vedr. kontanthjælp, førtidspension m.v. og endelig ældreområdet.
 
Skal vi fortsat sigte efter vækst i tilflyttere og erhverv? Og hvor skal vi i så fald udbygge bolig- og erhvervs-områder? Hvad skal være det kulturelle fyrtårn i Holbæk Kommune? Hvordan skal vi forholde os til natur og miljø? Kan fjorden få en ny rolle for kommunen? Hvad er vores målsætninger for daginstitutioner og skoler? Og kan vi overhovedet opfylde dem med de vilkår, kommunen har? Og hvad med forholdene på ældreområdet?
 
Jeg håber, at disse lidt provokerende spørgsmål kan give stof til eftertanke, og skærpe jeres input til medlemsmødet 31. marts kl. 19.30.
 
Henrik Mosbæk, byrådsmedlem
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hvis du får dette nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøde som almindelig post, er det, fordi foreningen ikke har nogen mailadresse på dig. Har du en sådan, vil vi meget gerne have det at vide - så vi løbende kan orientere så mange som muligt - og så vi kan spare lidt portoudgifter …
 
Venlig hilsen
 
Gunner Nielsen
formand, Holbæk Radikale Vælgerforening
gunner@post3.tele.dk, 59 44 18 76, mob. 60 35 43 68