Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev oktober 2015

Kære medlem

Vi har taget hul på efterårssæsonen med et medlemsmøde i september om Holbæk Kommunes budget, hvor Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk forklarede grundigt om deltagelsen i budgetforliget - det redegør Emrah og Henrik også for efterfølgende i dette nyhedsbrev.

Men det er ikke gjort med snakken om budgettet. Der er andre kommunale emner, vores byrådsmedlemmer skal høre medlemmernes meninger om. Derfor inviterer vælgerforeningen til et nyt medlemsmøde mandag den 26. oktober kl. 19.30 på administrationscentret på Holbæk Havn (indgang via hovedindgangen i Kanalstræde).

Et hovedemne er "Udviklingsplaner for Holbæk Havn".

Der er i øjeblikket nedsat en Havnegruppe af Holbæk Byråd, der arbejder med en samlet udviklingsplan for hele kystlinjen fra Søbadet Venedig til Holbæk Marina, herunder også både Gl. Havn og Nye Havn samt ikke mindst de to hager, Blegstrædehagen og Ny Hage. Henrik Mosbæk vil give et oplæg om Havnegruppens arbejde frem til nu, og nogle visionære eksempler på, hvilke idéer, der arbejdes med.

Du kan læse mere om planerne her: http://holbaek.dk/politik/planer-og-projekter/havnegruppen/

Derudover skal vi tale om ledelseskulturen i Holbæk Kommunes administration - og i det hele taget have en overordnet drøftelse under overskriften:

Hvad skal vi gå til valg på i 2017?

Mødet kan dermed betragtes som en slags start på den radikale vælgerforenings forberedelse af byrådsvalgkampen - og her skal hentes den første inspiration til valgprogramarbejdet - og måske også til, hvem vi skal have med på kandidatlisten?

Alle medlemmer er i hvert fald velkomne til at give deres besyv med. Det bliver garanteret ikke sidste medlemsmøde, hvor byrådsvalgkampen er på dagsordenen.

 

Venlig hilsen

Gunner Nielsen

formand, Holbæk Radikale Vælgerforening

gunner@post3.tele.dk, 59 44 18 76, mob. 60 35 43 68