Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyhedsbrev september 2017

Nu gælder det valgkampen
Sommerferien er overstået, og vores byrådskandidater har været samlet for at tilrettelægge indsatsen i den valgkamp, som allerede så småt er i gang. Nogle har allerede været på gaden for at markere sig som byrådskandidater, og flere aktioner kommer til i den kommende tid. Vælgermøderne bliver selvfølgelig også med radikal deltagelse, og vores tre byrådsmedlemmer har også travlt med at markere sig – ikke mindst i forbindelse med den kommende vedtagelse af budgettet for Holbæk Kommune for næste år (se Emrah Tuncers orientering nedenfor).
 
Bestyrelsen har udnyttet sin bemyndigelse til at udvide kandidatlisten til byrådet, så vi nu har 18 byrådskandidater. Dermed ser listen nu således ud:
 
 1. Emrah Tuncer, byrådsmedlem, Holbæk
 2. Henrik Mosbæk, byrådsmedlem, Holbæk
 3. Solvej Pedersen, byrådsmedlem, St. Merløse
 4. Casper Larsen, projektleder, Skamstrup
 5. Anja Stiil, direktionssekretær, Tølløse
 6. Jasper Viltoft, it-konsulent, Holbæk
 7. Josefine Røgilds Pedersen, kommunikationsansvarlig, Holbæk
 8. Lars Friis, konsulent, Holbæk
 9. Maria Jeyananthan, kok, Hagested
 10. Jarl Falk Sabroe, funktionsleder, Tuse
 11. Stine Ravn Nielsen, pædagog, Gislinge
 12. Jimmi Salkvist, afdelingsleder, Regstrup
 13. Hussain Hafedi, studerende, Holbæk
 14. Tobias Wass Aastrand, lærer, Vipperød
 15. Ida Møller, pensionist, Hagested
 16. Klaus Oldrup, flyveleder, Holbæk
 17. Christian Schiønning, webmaster, Tuse
 18. Thomas Z. Høtoft, projektleder, Holbæk
 
Og hvordan kan du så som medlem af partiet støtte kandidaterne og vælgerforeningen i valgkampen? Ja, der er selvfølgelig mulighed for at støtte økonomisk – ved at indbetale et støttebeløb på vælgerforeningens konto 9570 11534236 (mærk: valgkamp) – men du kan også bidrage praktisk, f.eks. ved at deltage i plakatopsætningen, der foregår lørdag den 28. oktober fra kl. 12.00. Vil du f.eks. stille en bil til rådighed for et ”plakat-hold”, eller vil du selv være med til at klatre i masterne, så kontakt Klaus Oldrup på tlf. 21 65 59 24 eller pr. mail akoldrup@mail.tele.dk. Vil du f.eks. gerne finansiere en avisannonce med anbefaling af en eller flere af kandidaterne, så kan dette også arrangeres. Kontakt Gunner Nielsen på tlf. 60 35 43 68 eller pr. mail gunner@post3.tele.dk.
 
 
Breaking news: Budgetudspil og valgforbund
Efter at Emrah Tuncer havde skrevet nedenstående orientering om aktuel politik i Holbæk Byråd, opstod en ny udvikling vedr. budgetsituationen – som blev knyttet sammen med indgåelse af valgforbund til byrådsvalget mellem Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative.
 
Emrah har derfor denne tilføjelse:
 
Radikale har sammen med Konservative og Lokallisten udarbejdet et oplæg til Budget 2018.
 
Det skal ses som et forhandlingsoplæg, hvor de andre partier naturligvis er mere end velkomne til at byde ind med forslag og kommentarer, som jeg vil prøve at få indarbejdet med henblik på at nå frem til et fælles forslag, der kan opnå flertal i byrådet.
 
Hvis det viser sig, at vi kan blive enige om et fællesudspil senest onsdag eftermiddag, så kan det blive sendt til byrådets 1. behandling som et fælles ændringsforslag.
 
Hvis ikke vi kan opnå enighed om dette, så sender jeg det til byrådet som et forhandlingsoplæg og ikke som et ændringsforslag”.

 
Budgettet for 2018 - kom til medlemsmøde 18. september
Byrådet har været på Budgetcamp og er blevet præsenteret for materialet vedr. Budget 2018. Der er 1. behandling af budgettet onsdag den 13/9, og følger man direktionens indstilling, så er der endnu engang lagt op til besparelser på alle områder på i alt 138 mio.
 
I direktionens udkast er de 97 mio., vi har fået lov til at låne, udelukkende blevet brugt til at styrke likviditeten med. De har af gode grunde ikke kunnet indarbejde en skattestigning, idet vi først den 15/9 ved, om eller hvor meget vi må sætte skatten op. Det beløb, vi får lov til at sætte skatten op med, skal naturligvis bruges til at reducere de reduktioner, der er lagt op til især på småbørns- og skoleområdet og til at investere i de områder, vi ønsker at styrke.
 
Der er bred enighed om både at låne og sætte skatten op med det, vi får lov til. Der er dog uenighed om, hvorvidt det kun er personskatten, der skal sættes op, eller om grundskylden også skal, og hvorvidt vi skal gendindføre dækningsafgiften.
 
Vi laver et ændringsforslag og et forslag til en budgetaftale. Jeg håber, vi kan gøre det sammen med Konservative og Lokallisten. Det er også disse to partier, vi indgår et valgforbund med.
 
Jeg vil præsentere vores budgetudspil på et medlemsmøde 18/9 kl. 19.00 på Kanalstræde.
 
Budget 2018 skal 2. behandles og dermed vedtages 11/10. Mellem 1. og 2. behandlingen vil vi forhandle med byrådets øvrige partier og prøve at få et flertal for vores udspil.
 
Vores fokus i forhandlingerne vil være på synliggøre, at vores plan er en 4-årig genopretningsplan, og vi derfor i 2018 vil have et særligt fokus på daginsitutioner, skoler og udvikling i lokalområderne. Set over 4 år har vi også en plan om flere varme hænder på ældreområdet, og vi får håndteret kommunens efterslæb på anlæg samtidig med, at vi får genopbygget en forsvarlig kassebeholdning.
 
Vi har omtrent 40 mio. kr. i kommunekassen, og beløbet vil stige til 60 mio. kr. til udgangen af året. Derfor er vi ret sikre på, at kommunen ikke kommer under administration af ministeriet.
 
I kredsen af gruppeformænd er der enighed om at få udarbejdet en uvildig undersøgelse af forløbet vedr. Sportsbyen og den økonomiske situation. Hvem vidste hvad, og var der nogen, der skjulte oplysninger for byrådet set i lyset af, at få dage efter vedtagelsen af Sportsbyen kom det frem, at vi i 2016 skulle spare 34 mio. kr. og 204 mio. kr. i 2017.
 
Borgmesteren har præsenteret et udkast til et kommissorium, men der var ikke enighed om dette. På et formandsmøde i uge 37 vil vi diskutere kommissoriet og tidsplanen for den uvildige undersøgelse.
 
Der er rejsegilde på Sportsbyen torsdag den 14/9 kl. 14.00.
 
Vores Jobcenter, som har ligget nr. 1 i Danmark, er nu desværre blandt de 5 dårligste i landet til at få aktiveret job- og uddannelsesparate. Forklaringen er manglende fokus og for få hænder. Det er et område, som ikke formår at overholde sine budgetter. Derfor skal vi have større fokus på at få endnu flere folk i arbejde. Lige nu er 20,6 % af vores borgere på offentlig forsørgelse.
 
Sygefraværet i kommunen er nu på 4,99 % og dermed under den politiske målsætning.
 
Jeg er dog ret overbevist om, at det skyldes afskedigelse af langtidssyge, og at det ikke er tegn på bedre trivsel og større arbejdsglæde blandt vores medarbejdere.
 
Planchef Kristian Nabe har sagt sit job op, og stillingen vil blive slået op i oktober. Indtil en ny-ansættelse vil opgaverne blive fordelt på tre andre medarbejdere.
 
Venlig hilsen
 
Emrah Tuncer
Formand for Kultur, Fritid og Fællesskab, Holbæk Kommune
Radikale Venstre
72 36 86 10