Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nyt om situationen i Holbæk Byråd

Idrætsfaciliteter:
Der er kommet bud på opførelse af nyt idrætscenter. Punktet er på dagsordenen den 28. januar, hvor jeg forventer, at et flertal vedtager, at vi laver en kontrakt med Morten Henriksen om det nye center.
Vi har med ønske fra R fået indført, at provenuet fra salg af Holbæk Have skal gå til idrætsfaciliteter i lokalområderne samt til udvikling af havnen. Så kommer "arenaen" hele kommunen til gavn.
 
Flygtninge:
Vi er fortsat udfordret mht. at finde boliger til flygtninge. Der bliver arbejdet hårdt med midlertidige og permanente boliger, men det er ikke nemt. Det er også svært med økonomien, og vi må erkende, at det kan gå ud over kernevelfærden, hvis ikke kommunerne bliver kompenseret bedre.
 
Familiecenteret:
Familiecenteret har forsømt at laver de såkaldte paragraf 50-undersøgelser rettidigt og dermed ikke overholdt den gældende lovgivning på området. Derfor er lederen på området fyret, og der er indgået en aftale med Concura om at lave de nødvendige undersøgelser. Der kan opstå uforudsete udgifter, hvis det viser sig, at undersøgelserne resulterer i anbringelser.
Byrådet får en ugentlig status på Familiecenteret. 
 
Vej- og Bromuseet:
Bygningen, som er på kommunal jord med lejekontrakt til 2038 er solgt til private investorer, som ikke vil benytte ejendommen til museum. Dermed lever de ikke op til lejeaftalen.
Hvorfor statens ejendomsselskab valgte at sælge til private investorer og især når den lejede jord "kun må benyttes til museumsformål" er mig en gåde. Jeg regner derfor med, at der kan blive en sag om det, som jurister vil håndtere.
 
Vision:
Vi starter en proces om en ny vision for Holbæk Kommune. Den, vi har, lavede vi i 2010 og er i mål med meget af "det vil og det vi skal".
Det bliver en proces, som afsluttes til sommer, og som vil give en pejling af, hvilken retning vi vil med kommunen.
 
Ny direktør:
Processen om ansættelse af ny kommunaldirektør er i fuld gang. Jeg regner med, at vi får en ny kommunaldirektør pr. 1.4.16.
Samtidig skal der ansættes en ny børnechef, idet Marianne Stentebjerg valgte at stoppe inden årsskiftet.
 
/ Emrah Tuncer