Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Pressemeddelelse: 10 byrådsmedlemmer imod skolelukninger i Holbæk kommune

10 byrådsmedlemmer imod skolelukninger i Holbæk kommune En tværpolitisk gruppe af borgerlige byrådspolitikere i Holbæk kommune går imod Venstres og Socialdemokraternes linje om skolelukninger og centraliseringer på skoleområdet En tværpolitisk gruppe bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og 3 løsgængere, står nu endnu engang frem med modstand mod flere skolelukninger og centralisering i Holbæk kommune. Vi er forskellige partier og enkeltpersoner, som er blevet enige om nedenstående punkter:
Pressemeddelelse
 
10 byrådsmedlemmer imod skolelukninger i Holbæk kommune
En tværpolitisk gruppe af borgerlige byrådspolitikere i Holbæk kommune går imod Venstres og Socialdemokraternes linje om skolelukninger og centraliseringer på skoleområdet
En tværpolitisk gruppe bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og 3 løsgængere, står nu endnu engang frem med modstand mod flere skolelukninger og centralisering i Holbæk kommune. Vi er forskellige partier og enkeltpersoner, som er blevet enige om nedenstående punkter:
 
  • Stop for flere skolelukninger i lokalområderne, med mindre der er drastiske fald i børnetal
  • Vi ønsker en styrket Vækst-strategi, som indbyder lokalområderne til at engagere sig i at skabe vækst og opbakning til lokalsamfundet, yderligere engagement er en nødvendighed for en bevarelse i fremtiden. Vi vil en kommune som har skoler i lokalområderne, det giver forudsætning for vækst og yderligere bosætning.
  • På udskolingsområdet støtter vi ikke forslaget om et centralt Campus i Holbæk by. Vi er 10 byrådsmedlemmer, der står bag denne udmelding, nu hvor omstillingsgrupperne er kommet med deres indstillinger. Vi 10 følger signalerne og indstilling til dette spørgsmål.
  • Finansiering af besparelseskrav på de 21 mio. kr. der er indregnet i budget 2015: Der er indtil nu fundet 8 mio. kr. men nye udgifter har vist sig siden budgetvedtagelsen. Derfor ønsker vi en ny kulegravning af det samlede besparelseskrav i forhold til en samlet budgetopfølgning for Holbæk kommune. Vi løber ikke fra budgetforliget og er bevidst om, at der skal besparelse potentiale som skal findes for at få budgettet til at hænge sammen.
  • Nye skoledistrikter og reduktion af ledelseslaget kan være en mulighed for yderligere at mindske omkostninger, men vi ønsker en nærmere redegørelse for, hvilke konsekvenser det vil få for de enkelte skoler, før vi støtter dette forslag. Særlig opmærksomhed har vi på ekstra omkostninger og ulemper for børn, elever, medarbejdere og forældre ved centralisering samt flytning af børnehuse ind på skolerne
  • Vi ønsker, at der efter denne beslutning vedr. skolestruktur skabes ro om skolerne de næste 5 år frem til 2020. Skolerne har behov for ro for at udvikle deres kvalitet og give elever, lærere og forældre stabilitet og tryghed. Og vi ønsker en folkeskole som lever op til de krav og forventninger som det seneste folkeskoleforlig bygger på.
 
Det er vigtigt for os at understrege, at vi er forskellige partier og enkeltpersoner, så vi har naturligvis også en række forskellige holdninger til, hvordan finansiering og løsningsmodeller skal se ud, men for nuværende er det væsentligste at få stoppet de planer for skolelukninger og centralisering, som har ligget som baggrund for Venstres og Socialdemokratiets samarbejde på skoleområdet. Siden vores sidste udmelding i april har vi set væsentlige positive signaler i den rigtige retning, så vi har forhåbning om, at der bliver lyttet.
 
De 10 byrådsmedlemmer er:
Michael Suhr, John Harpøth, Peter Hansen, Inge Langseth, Finn Nielsen, Henrik Mosbæk, Emrah Tuncer, Christian Ahlefeldt Laurvig, Søren Stavnskær og Steen Klink