Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Publiceret

14. september
2016

Solvej Pedersen

Et politisk engagement har fra barnsben været et element, der prægede min opvækst i et vestjysk husmandshjem, siden hen i mit daglige arbejde som lærer, inden for det frivillige foreningsarbejde og nu som politiker i Det Radikale Venstre.
 
At forholde sig positivt til den omverden, vi lever i, samtidig med at værdier som respekt, tillid og anerkendelse af andre vægtes højt, er en grundfaktor i vores dagligdag. Når dette finder sted, er der større mulighed for, at vi gennem tillid, ligeværd og fællesskab fortsat udvikler det danske samfund i et demokratisk og humanitært regi.
 
Jeg oplever, der er højt til loftet i det radikale venstre med hensyn til politiske grundholdninger og accept af en måske, lidt anderledes stillingtagen dertil. Der er plads til politiske og værdiladede diskussioner, som muliggør udvikling af det politiske arbejde.
 
Mine politiske interessefelter er sundhed set i relation til synsvinkler som fx borgernes generelle fysiske og psykiske sundhed, men også set i et spekter hvorledes det kan udvikles gennem personlig, kommunal, regional og statslig indsats. Et andet interesseområde er vores miljø set i et sundhedsmæssigt perspektiv, hvor igen alle niveauer - det lokale, kommunale, regionale og statslige - har betydning for udviklingen herfor. Forventningen til borgerne må overordnet være, at for at kunne nyde må man også kunne yde.
 
I mit private liv er jeg uddannet folkeskolelærer fra Holbæk Seminarium i 1985, Arbejdsmilrørepræsentant på min nuværende arbejdsplads og med i Centerudvalget for Skoleområdet i Lejre Kommune, samt Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter i 2007 med speciale i Formelle og uformelle organiseringer i Roskilde Kommune. Har gennem årtier været håndboldtræner og leder i SMUT BG, været medlem af Folkeoplysningsudvalget og Idrætssamråd, siddet i diverse forældre – og skolebestyrelser i daværende Tølløse Kommune, gift, mor til 4 og har 4 børnebørn. I dag bruges fritiden herpå såvel som i mit engagement i Meget Mere Merløse.
 
Jeg synes, det er et spændende, interessant og udfordrende arbejde at være byrådspolitiker. Og denne første periode er bestemt medvirkende til, at jeg ønsker at fortsætte dette politiske engagement i Det Radikale Venstre.