Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Unødvendigt med massefyringer i Region Sjælland

Af Anne Møller Ronex (RV), Christian Wedell-Neergaard (K) og Jacob Jensen (V).


Vi kunne her i avisen forleden læse, at vores regionsrådskolleger Jan Hendeliowitz og Jorun Bech opfordrer til, at vi stopper med at sende ”Sorteper” videre vedr. de annoncerede massefyringer på sygehusene i Region Sjælland. Vi forsøger faktisk blot at forhindre, at Heino Knudsen, og resten af Socialdemokratiet, ender med at sidde med Sorteper. For det ER muligt at reducere antallet af fyringer, hvis der er politisk vilje.


Vores regionsrådskolleger påpeger, at VKR er en del af budgetaftalen. Det har de fuldstændig ret i, og vi står helt bag ved budgetaftalen. Vi anerkender i budgetaftalen, at der vil forekomme personalereduktioner, som følge af den besluttede 4 års økonomiplan. Men vi skriver også i budgetaftalen, at det ikke må ramme psykiatri og medicinske afdelinger. Det er et helt centralt punkt for os at prioritere kerneydelsen. Vi skriver i budgetaftalen, at vi skal skabe gode vilkår for vores medarbejdere, og at fokus på besparelser skal ske på de administrative områder.


Vi har nedsat et rekrutteringsudvalg - ikke et fyringsudvalg. Vi har aftalt, at det indførte ansættelsesstop for resten af 2018 skal ske med hensyn til Region Sjællands rekrutteringsudfordring. Det harmonerer dårligt med, at man nu lægger op til, at størstedelen af besparelserne skal ske på personalet.


Vi har fortsat mulighed fra politisk hold at ændre ledelsens forslag, som vi mener ligger uden for det, vi politisk har aftalt. For medarbejderne er vores vigtigste ressource, derfor skal vi forsøge at bibeholde så mange stillinger som muligt – ikke at massefyre.


Vi mener, at der godt kan findes midler til en betydelig reduktion i antallet af fyringer. Blandt andet er en buffer til uforudsete udgifter sat op fra 50 til 80 millioner fra 2018 til 2019. Her kan vi altså finde 30 millioner, ved blot at bibeholde niveauet fra 2018. Yderligere foreslår vi at se på opgaver for 20 mio. kr. mere perifært fra kerneydelsen på sygehusgangene f.eks. diverse projekter, ekstra services m.v. og enten udskyde eller helt opgive disse. Det må være muligt inden for budgettet på over 19 mia. kr. Ved at lave disse to tiltag, kan man ved en kontrolleret og afgrænset tilpasning kunne reducere fyringerne med over 100, svarende til cirka halvdelen af fyringerne efter forventede omplaceringer m.v. 


Vi er blevet mødt af en kold afvisning fra Regionsrådsformands side, der til trods for at vi brugte store dele af forretningsudvalgsmødet på at diskutere dette påstod i en radiodebat på P4, at han aldrig havde modtaget nogle forslag i den retning. Det er ikke i orden hverken at negligere konstruktive forslag, endsige at holde os folkevalgte politikere væk fra udmøntningen af rammebesparelsen, som vi har aftalt i budgettet.


Lad os derfor samarbejde for at undgå denne kraftige reduktion blandt vores kernepersonale. Vi er bekymrede for, hvad det vil få af konsekvenser i forhold til sygefraværet blandt det tilbageværende personale, da muligheden for at løse de andre opgaver, som vi også politisk har bestilt, bliver sværere. Vi har i Region Sjælland brug for at hyre – ikke fyre.


(Læserbrev fra bl.a. Nordvestnyt 2. sektion d. 2/11 2018)